Om MIKANO AB

Med lång erfarenhet av konstruktion, utveckling och optimering av anläggningar främst inom virkeshantering för sågverk så har jag erhållit en hel del unika färdigheter.

En allmän bred teknisk kompetens och förståelse för problematiken människa - maskin.